CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH                                                                                         ĐỒNG THUẬN CAO - THI ĐUA GIỎI - VỀ ĐÍCH SỚM
Tin mới cập nhật
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra
Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI

 
 
Số lượt truy cập:
 

Văn bản Trung ương
Hệ thống văn bản về thi đua khen thưởng của Trung ương

Cập nhật: 12/02/2014

    Tổng hợp hệ thống văn bản chỉ đạo của Trung ương về Thi đua khen thưởng từ năm 2005 đến nay
Văn bản về TĐKT
TT Tiêu đề
1 Thông tư số: 01/2012/TT-BNV
2 THÔNG TƯ : Hướng dẫn Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010
3 Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp
4 QĐ Ban hành KH tổ chức thực hiện phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới"
5 Nghị định 39/2012/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP
6 Nghị định 145/2013/NĐ-CP
7 Nghị Định 42/2010/NĐ-CP
8 Luật Thi đua - Khen thưởng
9 Lời phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động PT "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới""
10 Hướng dẫn Tổ chức hoạt động của các Cụm TĐ các tỉnh, TP trực thuộc TW và Khối TĐ các Bội, ban, ngành  Xem tai đây

Tác giả : Ban thi dua khen thương Thai Binh
 
Bản quyền thuộc BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 08- Phố Lê Lợi - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại : 0227.3834.292, Fax: 0227.3834.292 Email