CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH                                                                                         ĐỒNG THUẬN CAO - THI ĐUA GIỎI - VỀ ĐÍCH SỚM
Tin mới cập nhật
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra
Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI

 
 
Số lượt truy cập:
 

Văn bản của Tỉnh
Tăng cường đoàn kết, thống nhất, đồng sức, đồng lòng, năng động và sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra

Cập nhật: 16/01/2017

    (Phát biểu của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, phát động thi đua năm 2017 và phong trào “Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020)


Ảnh: Thành Tâm.

 

Kính thưa đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng trung ương!

 

Kính thưa đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

 

Thưa toàn thể quý vị!

 

Năm 2016 vừa đi qua, nhìn lại 1 năm với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đan xen song được sự ủng hộ, giúp đỡ của trung ương, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu giành được những thành tựu quan trọng, rất đáng khích lệ trong các lĩnh vực. Nổi bật là: Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu phấn đấu, đặc biệt là các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách trên địa bàn, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, kim ngạch xuất khẩu... đều đạt kết quả cao nhất trong vòng 6 năm qua; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, tạo thế và lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong những năm tới.

 

Để tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém, tạo nền tảng cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và những năm tiếp theo, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi kêu gọi và trân trọng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hãy đồng sức, đồng lòng, phát huy sáng kiến, hiến kế và dấy lên cao trào thi đua, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

 

Một là, tập trung thực hiện có hiệu quả đề án cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành sản xuất công thương, nông nghiệp, gắn với tích tụ đất đai, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo 5 hướng đột phá và 3 giải pháp trọng tâm; đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân hăng hái thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học vào sản xuất, hợp lý hóa quy trình để khẳng định thương hiệu của từng ngành, từng doanh nghiệp và từng loại sản phẩm, tạo sự chuyển biến rõ nét về tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế. Tập trung rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và từng bước hoàn thiện cơ chế chính sách, bảo đảm “đủ mạnh” và “khả thi” để khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư vào làm ăn lâu dài và hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư; đổi mới mạnh mẽ phương thức và cơ chế quản lý theo hướng năng động, hiệu quả. Tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích phong trào khởi nghiệp toàn dân và tập trung tháo gỡ một cách thực chất những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 29 và Nghị quyết số 35 của Chính phủ; đồng thời, thực hiện tốt các biện pháp tăng thu, đi đôi với bảo vệ, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán và tổ chức quản lý, điều hành chi ngân sách thật chủ động, linh hoạt, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

 

Hai là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chú trọng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới; nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng định hướng và đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” và triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ; đẩy mạnh thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công theo chỉ đạo của Chính phủ.

 

Ba là, đẩy mạnh triển khai và thực hiện tốt các phong trào thi đua quyết thắng trong các lực lượng vũ trang nhân dân nhằm củng cố tinh thần và lực lượng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; thi đua thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển; chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. thực hiện thật tốt công tác tiếp công dân, gắn kết chặt chẽ, nhuần nhuyễn việc tiếp dân với giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chủ động giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài mới nảy sinh ngay tại cơ sở, giữ vững ổn định tình hình trên mỗi địa bàn.

 

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền vững mạnh, trọng tâm là công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính (nhất là việc lược bớt hồ sơ và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục), nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức; phấn đấu trong năm 2017, cắt giảm từ 15 - 20% thủ tục, rút ngắn một nửa thời gian thực hiện so với hiện nay; mở rộng việc nhận hồ sơ qua mạng, nhận và trả kết quả qua bưu điện đối với các thủ tục thực hiện tại trung tâm hành chính công hai cấp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng chữ ký số và xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung cho các ngành, địa phương trong tỉnh. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động đường dây nóng ở các cấp, các ngành; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất và uy tín; đề cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm xã hội và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, các đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; phấn đấu xây dựng bộ máy công quyền chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, hiệu quả và phục vụ nhân dân.

 

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ; kịp thời phát hiện các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để tuyên truyền, giáo dục và nhân rộng; đồng thời kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo thành tích, thiếu thực chất để các phong trào thi đua thực sự là động lực khơi dậy tinh thần, ý chí cách mạng của mỗi tổ chức và cá nhân.

 

Năm là, về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới: các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt và thực hiện thật tốt quan điểm chỉ đạo của trung ương và của tỉnh: Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp to lớn của toàn dân, vừa mang tính thời sự, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài của cả hệ thống chính trị, cần phải làm kiên trì, bền bỉ, liên tục, không được nóng vội, chủ quan và phải lấy người dân làm chủ thể với mục tiêu cốt lõi là làm cho sản xuất phát triển, đủ sức hội nhập với quốc tế và khu vực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân những năm tới phải được cải thiện, nâng cao rõ rệt.

 

Trên tinh thần đó, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện với những hình thức, nội dung phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, bảo đảm thực chất và bền vững; trọng tâm là thực hiện thật tốt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của trung ương và của tỉnh về phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; tăng cường huy động, quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn lực. Phấn đấu trước năm 2020, toàn tỉnh có 100% số xã và huyện đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Theo đó, những địa phương đã được công nhận đạt chuẩn cần tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; đồng thời, có kế hoạch khai thác, bảo vệ, duy tu những công trình đã xây dựng và giải quyết căn bản nợ đọng trong xây dựng cơ bản; chú trọng đẩy mạnh tích tụ đất đai, đổi mới phương thức tổ chức sản xuất và quản lý, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đối với những địa phương chưa đạt chuẩn phải xây dựng kế hoạch cụ thể, có lộ trình phấn đấu, bảo đảm đạt tiêu chí một cách vững chắc, không chạy theo số lượng và về đích bằng mọi giá.

 

Sau hội nghị hôm nay, đề nghị từng ngành, từng địa phương, đơn vị xây dựng nội dung và các chỉ tiêu thi đua cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chung của tỉnh.

 

Tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tăng cường đoàn kết, thống nhất, đồng sức, đồng lòng, năng động và sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

 

Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và cá nhân các đồng chí lãnh đạo vì sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện và sự ủng hộ, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả đối với Thái Bình trên mọi lĩnh vực thời gian qua; kính mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của trung ương và các đồng chí để Thái Bình có bước phát triển nhanh, mạnh, bền vững hơn trong tương lai.

 

Nhân dịp năm mới 2017 và tết Nguyên đán Đinh Dậu, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, các đồng chí đại biểu cùng toàn thể gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Chúc phong trào thi đua của tỉnh nhà ngày càng phát triển mạnh mẽ và vững chắc. Năm mới chúng ta cùng thi đua giành nhiều thắng lợi mới.

 

Xin trân trọng cảm ơn.

Tác giả : Theo Thaibinh.com
Các tin khác cùng chủ đề
 
Bản quyền thuộc BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 08- Phố Lê Lợi - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại : 0227.3834.292, Fax: 0227.3834.292 Email