CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH                                                                                         ĐỒNG THUẬN CAO - THI ĐUA GIỎI - VỀ ĐÍCH SỚM
Tin mới cập nhật
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra
Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI

 
 
Số lượt truy cập:
 

Chỉ thị số 08 ngày 13 tháng 02 năm 2018 về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Ngày 13/02/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành chỉ thị số 08/CT-UBND về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (1948-2018) (23/02/2018)

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Ngày 23/02, Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí Thư Tỉnh ủy ký, ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". (27/02/2017)

Tăng cường đoàn kết, thống nhất, đồng sức, đồng lòng, năng động và sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra

(Phát biểu của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, phát động thi đua năm 2017 và phong trào “Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020) (16/01/2017)

Một số văn bản về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI

Ngày 02 tháng 6 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND và Quyết định sô 1142/QĐ-UBND về việc thành lập ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước (02/06/2015)

Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2014

Ngày 10/10/2014, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Hướng dẫn số 03/HDUBND về việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2014 (06/11/2014)

Kế hoạch số 38-KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT-TW của Bộ Chính trị

Ngày 27/8/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 38/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TW về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng (29/08/2014)

Kế hoạch số 39-KH-UBND về việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và Hội nghị điển hình tiên tiến các câp năm 2015

Ngày 27/8/2014 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kê hoạch số 39/KH-UBND về việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp (29/08/2014)

Công văn của UBND tỉnh Thái Bình về việc tổ chức tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7/2014, ngày 21/7/2014 Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND huyện thành phố kịp thời tổ chức trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước " Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 110 Bà mẹ vừa được phong và truy tặng theo Quyết định 1519/QĐ-CTN và Quyết định 1520/QD-CTN ngày 07/7/2014 của Chủ tịch nước.Nội dung công văn như sau: (22/07/2014)

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh

Ngày 06/5/2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành hướng dẫn số 01/HD-UBND về việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2012-2013 (07/05/2013)

Chỉ thị Về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

Ngày 04/01/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Chỉ thị số: 02/CT-UBND về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2013. Sau đây là toàn văn Chỉ thị (16/01/2013)

Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2012

Ngày 28/9/2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 08/HD-UBND hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2012. Dưới đây là toàn văn Hướng dẫn. (02/10/2012)

Hướng dẫn số 02

Ngày 15 tháng 5 năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành hướng dẫn số 02/HD-UBND về việc Tổng kết phong trào Thi đua và công tác khen thưởng ngành Giáo dục năm học 2011- 2012 (10/06/2012)
Bản quyền thuộc BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 08- Phố Lê Lợi - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại : 0227.3834.292, Fax: 0227.3834.292 Email