CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH                                                                                         ĐỒNG THUẬN CAO - THI ĐUA GIỎI - VỀ ĐÍCH SỚM
Tin mới cập nhật
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra
Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI

 
 
Số lượt truy cập:
 

Tin trong nước, trong tỉnh
Hội nghị Triển khai Nghị định số 91 của Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Cập nhật: 30/08/2017

    Sáng ngày 28/08/2017, thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị Triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng. Bà Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo các Ban Thi đua – Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  

Bà Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo viên tại Hội nghị là Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng các Vụ thuộc Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Theo chương trình, ông Kiều Sơn, Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu – Tổng hợp trình bày tại Hội nghị các chuyên đề “Chủ trương của Đảng, Nhà nước và hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay”, “Nội dung Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng (thay thế Nghị định 42, 39 và 65) và dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành”. Ông Lê Văn Vũ, Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình bày chuyên đề “Nội dung cơ bản thực hiện Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Ông Nguyễn Khắc Hà, Tiến sĩ, Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương trình bày  Nội dung kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Ông Phạm Huy Giang, Tiến sĩ, Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình bày chuyên đề Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.
 
Ông Kiều Sơn, Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu – Tổng hợp đang trình bày các chuyên đề.
 
Trước đó, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ cho toàn thể công chức, viên chức, nhân viên các vụ, đơn vị thuộc Ban và cho cơ quan nghiệp vụ thi đua, khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở trung ương.
Tác giả : Theo Tạp chí Thi đua - Khen thưởng
 
Bản quyền thuộc BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 08- Phố Lê Lợi - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại : 0227.3834.292, Fax: 0227.3834.292 Email