CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH                                                                                         ĐỒNG THUẬN CAO - THI ĐUA GIỎI - VỀ ĐÍCH SỚM
Tin mới cập nhật
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra
Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI

 
 
Số lượt truy cập:
 

Tin trong nước, trong tỉnh
Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Cập nhật: 08/12/2015

    TĐKT- Sáng 7/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX chính thức khai mạc. Tham dự đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 1800 đại biểu điển hình tiên tiến. 1800 đại biểu chính thức tham dự đại hội là những điển hình tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sĩ, Nghệ nhân (Nhân dân, Ưu tú), Chiến sĩ thi đua toàn quốc, đại diện các tập thể, cá nhân được tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước được Đảng và Nhà nước khen thưởng trong 5 năm qua. Đây là những tấm gương điển hình, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu

1800 đại biểu chính thức tham dự đại hội là những điển hình tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sĩ, Nghệ nhân (Nhân dân, Ưu tú), Chiến sĩ thi đua toàn quốc, đại diện các tập thể, cá nhân được tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước được Đảng và Nhà nước khen thưởng trong 5 năm qua. Đây là những tấm gương điển hình, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi miền của Tổ quốc, đang hàng ngày miệt mài nghiên cứu, công tác, học tập, lao động sản xuất... góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiêu biểu cho phẩm chất anh hùng, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

 

Active Image

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương khẳng định: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong suốt 67 năm qua, với trọng tâm là đánh giá kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. Đại hội lần này cũng là dịp để chúng ta biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các anh hùng chiến sỹ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt. Trong thời gian tới, với các thuận lợi và khó khăn của tình hình trong nước và thế giới, chúng ta càng phải đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Thủ tướng tin rằng, đại hội sẽ góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo động lực thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Active Image

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu khai mạc đại hội

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”, “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, trong 5 năm qua, Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương luôn quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng, thông qua việc ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng: Bộ Chính trị thông qua Đề án đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và ban hành Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, các nghị định của Chính phủ được ban hành kịp thời, tạo cơ sở pháp lý để triển khai và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm qua đã có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Các phong trào thi đua tiếp tục được phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, đã cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực phát triển kinh tế góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, đã được triển khai trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, tiêu biểu như “Dạy tốt, học tốt”, “Thực hiện 12 điều y đức”, “Xóa đói, giảm nghèo”… đã góp phần phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục cải thiện đời sống nhân dân. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, phong trào “Thi đua quyết thắng”, thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân”... luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao trình độ và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp và củng cố hệ thống chính trị, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo bước chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, Đảng viên. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cùng các địa phương trong cả nước đã tích cực triển khai và tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua có hiệu quả, góp phần khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp nhau trong lao động sản xuất, làm giàu chính đáng. Đặc biệt, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng, đồng bộ với nội dung phong phú, hình thức đa đạng, trở thành phong trào quần chúng hiệu quả, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân, trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước.
 
Sample Image
Tại đại hội, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Nguyễn Thị Doan trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm 2010 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016- 2020.  

Công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến là một trong những trọng tâm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng được Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác khen thưởng trong 5 năm qua đã có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, bám sát các quy định về tiêu chuẩn, đối tượng; tăng cường khen thưởng cho người lao động, công nhân, nông dân, tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, khen thưởng đột xuất, khen thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc, khen thưởng thành tích kháng chiến.

 

Active Image

Toàn cảnh đại hội

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nêu rõ: Thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng phải phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị. Phong trào thi đua phải trở thành động lực to lớn, góp phần phát triển kinh tế nhanh, bền vững, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Các chỉ tiêu chủ yếu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020 được đặt ra là hàng năm 100% bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phát động và ký giao ước thi đua; 100% các phong trào thi đua xây dựng được tiêu chí cụ thể, thiết thực. Đến năm 2020, có trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, chúc mừng những thành tích to lớn trong thi đua yêu nước của 5 năm qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ ra những hạn chế như thi đua tuy phát triển sâu rộng, nhưng chưa toàn diện, chưa đồng đều, liên tục, nhiều nơi còn nặng tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Một số phong trào tác động lan tỏa chưa cao, chậm phát hiện cá nhân và nhân rộng những điển hình tiên tiến. Đối tượng khen thưởng là những người lao động trực tiếp chưa nhiều...

Tổng Bí thư đề nghị, thời gian tới, công tác thi đua khen thưởng cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34, ngày 07-4-2014 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua cần chú ý đến việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức và hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng… Tổng Bí thư tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết của toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong cả nước, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của nước ta trong thời gian tới nhất định sẽ có nhiều thành công mới, tạo ra động lực quan trọng, góp phần vào tiến trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.


Tác giả : Theo Tap chí thi đua-Khen thưởng
 
Bản quyền thuộc BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 08- Phố Lê Lợi - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại : 0227.3834.292, Fax: 0227.3834.292 Email