CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH                                                                                         ĐỒNG THUẬN CAO - THI ĐUA GIỎI - VỀ ĐÍCH SỚM
Tin mới cập nhật
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra
Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI

 
 
Số lượt truy cập:
 

Tin trong nước, trong tỉnh
Ủy ban MTTQ tỉnh Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng

Cập nhật: 13/01/2015

    Sáng ngày 9/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 2 (khóa XVII) tổng kết công tác mặt trận năm 2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Trong năm qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả. Trong xây dựng nông thôn mới, các tầng lớp nhân dân tự nguyện đóng góp tiền mặt, nguyên vật liệu, hiến đất, tham gia lao động với tổng trị giá 3.528,4 tỷ đồng. Bình xét thi đua năm 2014, toàn tỉnh có 71,8% khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; 79,5% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

 

Năm 2015, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo và tự chủ của nhân dân. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy dân chủ, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường công tác đối ngoại nhân dân…

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong thời quan qua. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, đặc biệt là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết và ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng. Tập trung làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân, đặc biệt quan tâm đến đối tượng là công nhân, cán bộ hưu trí, học sinh, sinh viên và đồng bào có đạo, kịp thời phản ánh, đề xuất với Đảng, chính quyền địa phương những chủ trương, giải pháp cần thực hiện góp phần giữ vững ổn định tình hình ở cơ sở. Tích cực thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội và quy chế tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Tiếp tục phát động, tổ chức và hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức bộ máy, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

 

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận từ năm 2009 - 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2014.

Tác giả : Theo Thaibinh.com
 
Bản quyền thuộc BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 08- Phố Lê Lợi - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại : 0227.3834.292, Fax: 0227.3834.292 Email