CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH                                                                                         ĐỒNG THUẬN CAO - THI ĐUA GIỎI - VỀ ĐÍCH SỚM
Tin mới cập nhật
Xây dựng nông thôn mới với tinh thần thi đua mới
Với phương châm “Việc dễ làm trước, việc khó làm sau”, “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 thời gian qua đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ, huy động nguồn lực toàn xã hội cho xây dựng nông thôn mới, từng bước làm thay đổi căn bản, toàn diện diện mạo nông thôn Thái Bình.

 
 
Số lượt truy cập:
 

Quyết định số 1519-QĐ-CTN và Quyết định 1520-QĐ-CTN ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch Nước về việc phong tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày 07/7/2014 Chủ tịch Nước đã có Quyết định số 1519-QĐ-CTN và Quyết định 1520-QĐ-CTN về việc phong tặng và truy tặng Danh hiệu Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 110 cá nhân thuộc tỉnh Thái Bình (22/07/2014)

Quyết định số 133-QĐ-CTN ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Nước về việc phong tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày 10 tháng 01 năm 2014, Chủ tịch Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 133/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 272 Bà mẹ thuộc tỉnh Thái Bình đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (13/02/2014)
Bản quyền thuộc BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 08- Phố Lê Lợi - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại : 0227.3834.292, Fax: 0227.3834.292 Email