CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH                                                                                         ĐỒNG THUẬN CAO - THI ĐUA GIỎI - VỀ ĐÍCH SỚM
Tin mới cập nhật
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra
Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI

 
 
Số lượt truy cập:
 

Phong trào Nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới với tinh thần thi đua mới

Cập nhật: 03/04/2019

    Với phương châm “Việc dễ làm trước, việc khó làm sau”, “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 thời gian qua đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ, huy động nguồn lực toàn xã hội cho xây dựng nông thôn mới, từng bước làm thay đổi căn bản, toàn diện diện mạo nông thôn Thái Bình.
 


Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 26/10/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3007/QĐ-UBND kèm theo kế hoạch tổ chức phong trào thi đua; phát động và tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện với mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2020 Thái Bình cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM), trên 80% số xã đạt tiêu chí NTM, các xã còn lại đạt 18 tiêu chí/xã, 6 huyện trở lên đạt tiêu chí NTM. UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân và huy động mọi nguồn lực tham gia xây dựng NTM của các thành phần kinh tế. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố chủ động tham gia và tích cực thực hiện phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động và phong trào thi đua khác. 
Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát động sâu rộng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tới cán bộ, hội viên, đoàn viên trong tỉnh gắn với thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định, từng bước phát triển; thực hiện các tiêu chí về quy hoạch, giao thông, thủy lợi, nhà ở dân cư, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; vận động nông dân tích tụ ruộng đất, áp dụng khoa học, công nghệ phát triển sản xuất hàng hóa, xây dựng mô hình cánh đồng lớn, phát triển trang trại sản xuất đa canh, chuyên canh; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau giống, vốn, ngày công lao động, cho vay không lấy lãi. Nhiều mô hình, sáng kiến được triển khai trong nhân dân như mô hình tự quản về vệ sinh môi trường nông thôn; thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đường, ngõ đẹp, ở vệ sinh, ngăn nắp..., mang lại hiệu quả thiết thực. 
Đẩy mạnh phong trào thi đua, nhiều cơ chế của tỉnh hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nước sạch nông thôn, xử lý rác thải và môi trường nông thôn, hỗ trợ trồng cây vụ đông, phát triển nuôi ngao vùng ven biển; tăng cường kiểm soát dịch bệnh trong chăn nuôi, hỗ trợ phát triển nghề và làng nghề, xây dựng cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại, dịch vụ được ban hành đồng bộ, kịp thời, mang tính thực tiễn cao, tạo điều kiện cho các địa phương khai thác tốt các nguồn lực từ xã hội và cộng đồng dân cư trong xây dựng NTM. Ông Bùi Văn Nhuyên, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Duyên (Thái Thụy) cho biết: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” cộng với các cơ chế hỗ trợ của tỉnh đã kịp thời giải bài toán về nguồn lực trong xây dựng NTM ở các địa phương. Xã đã huy động được 46 tỷ đồng cho xây dựng NTM, trong đó nhân dân và con em xa quê hỗ trợ 6 tỷ đồng, bà con góp công, hiến đất làm giao thông, thủy lợi trị giá gần 11 tỷ đồng, doanh nghiệp hỗ trợ 4,5 tỷ đồng. Năm 2017 Thụy Duyên về đích NTM nhưng chúng tôi coi đó mới là điểm khởi đầu của phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM với yêu cầu cao hơn đó là giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân để mọi người, mọi gia đình đều no ấm, hạnh phúc. Có thể khẳng định, xây dựng NTM thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, Thái Bình trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước. 
Với tinh thần “Dân chủ, tự giác, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”, nhân dân đã tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công, phá dỡ các công trình, hiến đất xây dựng NTM. Điển hình như gia đình cụ Phí Thị Thược, xã Đông Động (Đông Hưng) ủng hộ 3 tỷ đồng; gia đình cụ Nguyễn Khắc Tợi, xã Đô Lương (Đông Hưng) ủng hộ 800 triệu đồng; ông Nguyễn Khánh Toàn, xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) ủng hộ 500 triệu đồng; ông Vũ Hồng Bắc, xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ) ủng hộ 486 triệu đồng; gia đình ông Trần Văn Bình, xã An Ninh (Tiền Hải) ủng hộ 448 triệu đồng; gia đình bà Vũ Thị Nga, xã Đông Đô (Hưng Hà) ủng hộ 400 triệu đồng... Hết năm 2018, toàn tỉnh đã huy động được trên 17.453 tỷ đồng xây dựng NTM trong đó nhân dân đóng góp tiền mặt, ngày công, hiến đất hơn 3.369,5 tỷ đồng; nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức hơn 1.059 tỷ đồng; con em xa quê đóng góp 171,2 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 236/263 xã và 1 huyện đạt chuẩn NTM; số tiêu chí bình quân 18,57 tiêu chí/xã, tăng 13 tiêu chí so với năm 2010. Điều đáng mừng nhất từ khi xây dựng NTM là không chỉ diện mạo nông thôn Thái Bình thay đổi mà sản xuất phát triển mạnh, hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn thâm canh cùng loại sản phẩm. Toàn tỉnh có 128 xã triển khai xây dựng 185 cánh đồng lớn với diện tích 15.312ha. Nhiều giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm còn 3,35%. 

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Kết quả xây dựng NTM của Thái Bình đến thời điểm hiện tại đã vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra và vượt một số chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, mục tiêu Thái Bình đặt ra là phấn đấu hết năm 2019 có 100% số xã và 2 huyện trở lên đạt chuẩn NTM; hết năm 2020 có 100% số huyện đạt chuẩn NTM, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có từ 5% trở lên số xã đạt tiêu chí xã NTM nâng cao, từ 1,5% trở lên số xã đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” với tinh thần mới, khí thế mới, hướng tới xây dựng NTM văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa. Từng địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua toàn diện hơn, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thay đổi về chất trong phong trào thi đua, chú trọng giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn, phức tạp đặt ra tại cơ sở, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua với các mục tiêu, nhiệm vụ của các địa phương, nhất là các chỉ tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng việc làm, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Tác giả : Theo Báo Thái Binh
 
Bản quyền thuộc BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 08- Phố Lê Lợi - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại : 0227.3834.292, Fax: 0227.3834.292 Email