CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH                                                                                         ĐỒNG THUẬN CAO - THI ĐUA GIỎI - VỀ ĐÍCH SỚM
Tin mới cập nhật
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra
Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI

 
 
Số lượt truy cập:
 

Phong trào Nông thôn mới
Lực lượng vũ trang Thái Bình Tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 02/05/2013

    Thời gian qua, cùng với việc thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Thái Bình còn tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, đặc biệt là Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tìm hiểu về nội dung này, phóng viên Báo Thái Bình đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Bùi Đình Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

 

Phóng viên: Thưa đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, xây dựng NTM là một chủ trương lớn của Đảng ta. Ở Thái Bình, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM đã đạt được nhiều thành tựu đáng phấn khởi với những đóng góp tích cực của cán bộ, chiến sĩ LLVT. Đồng chí có nhận xét gì về kết quả này?

 

Đại tá Bùi Đình Thịnh: Như các đồng chí đã biết, xây dựng NTM là một chủ trương có ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn đối với sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Điều đó càng có ý nghĩa thiết thực hơn đối với Thái Bình - một tỉnh nông nghiệp với gần 90% dân số sống ở nông thôn và hơn 70% lao động làm nông nghiệp.

 

Với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực và sự đồng thuận trong nhân dân, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM ở tỉnh ta đã thu được nhiều kết quả tích cực. Có được kết quả đó, một trong những nguyên nhân quan trọng là tỉnh đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, sự vào cuộc của các tổ chức, lực lượng và mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có sự đóng góp tích cực của cán bộ, chiến sĩ LLVT.

 

Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, 66 năm qua, LLVT Thái Bình luôn sát cánh với phong trào hành động cách mạng của Đảng bộ và chính quyền địa phương, gắn bó máu thịt với nhân dân; coi đó vừa là trách nhiệm, vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, thể hiện bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, “một đội quân chiến đấu và công tác” trong thời kỳ mới. Ngay sau khi có chủ trương xây dựng NTM, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã xác định: đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương mà còn thuộc về chức năng của LLVT tỉnh, đòi hỏi LLVT phải cùng chia ngọt, sẻ bùi, gánh vác công việc chung, góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải coi đây là nhiệm vụ lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch công tác của người chỉ huy và chương trình hoạt động của các tổ chức quần chúng; gắn tham gia xây dựng NTM với thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.


Phóng viên: Đồng chí có thể cho biết những công việc mà LLVT tỉnh đã thực hiện để góp phần xây dựng NTM, đặc biệt trong việc thực hiện tiêu chí thứ 19?

 

Đại tá Bùi Đình Thịnh: Để tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Thông qua đó, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung, tiêu chí của Chương trình đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; coi việc tham gia thực hiện Chương trình không chỉ là chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị mà còn là tình cảm, trách nhiệm lớn lao của cán bộ, chiến sĩ đối với sự phát triển của tỉnh nhà.

 

Từ nhận thức đúng, ý chí quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị được nâng cao; tinh thần tự giác, sáng tạo, cần cù, chịu khó của cán bộ, chiến sĩ được đẩy lên một bước; khí thế của các đơn vị trong tham gia xây dựng NTM được thể hiện rõ nét trên các lĩnh vực công tác. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức phát động thi đua hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, đề ra nội dung, chỉ tiêu, biện pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và đặc điểm trên từng địa bàn; phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; lấy kết quả tham gia xây dựng NTM làm cơ sở để đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, bình xét thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân.

 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, LLVT tỉnh đã tham mưu có hiệu quả cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn theo tiêu chí thứ 19 của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, cụ thể là: Tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; chăm lo xây dựng, kiện toàn tổ chức lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ khả năng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương; thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện và diễn tập khu vực phòng thủ, chiến đấu trị an, phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn…

 

Bộ CHQS tỉnh còn chủ động phối hợp với các ban, sở, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch, triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh; làm tốt công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật trong khu vực phòng thủ; chỉ đạo xây dựng sở chỉ huy, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần - kỹ thuật và các công trình dân sinh gắn với nhiệm vụ quốc phòng, bảo đảm xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc…

 

Phóng viên: Trong quá trình tham gia xây dựng NTM, bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ đã được cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhà thể hiện như thế nào, thưa đồng chí?

 

Đại tá Bùi Đình Thịnh: Phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ đổi mới, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, LLVT tỉnh nhà còn tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM với tinh thần trách nhiệm cao. Thông qua công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã tuyên truyền, động viên gia đình, người thân và nhân dân nơi đóng quân hưởng ứng nhiệt tình bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như hiến kế, hiến đất, hiến vườn, tham gia lao động công ích xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, vệ sinh môi trường, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển làng nghề, xây dựng đời sống văn hóa…

 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xác định chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, xây dựng các hạng mục công trình theo tiêu chí xây dựng NTM; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; giúp địa phương làm vệ sinh môi trường, khai thông mương, máng, xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi nội đồng, phục vụ dân sinh... Ngoài ra, LLVT tỉnh còn chủ động tham gia các hoạt động xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

 

Từ thực tiễn tham gia xây dựng NTM đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, trong đó LLVT tỉnh đã cụ thể hóa hành động của mình bằng công trình đường giao thông tại xã Vũ Đoài (Vũ Thư) bảo đảm chất lượng tốt. Thượng tá Nguyễn Viết Tác, Trợ lý Tham mưu, Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ cùng gia đình mình đã tự nguyện hiến 45 m2 đất, 18 cây ăn quả, 45 mét tường bao đồng thời còn động viên gia đình, người thân dỡ bỏ 3 gian nhà cấp 4 cùng 3 gian công trình phụ để hiến đất làm đường giao thông… Những việc làm thiết thực đó đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy mọi người học tập và làm theo.

 

Thời gian tới, cùng với cả nước, việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM ở Thái Bình tiếp tục được đẩy mạnh. LLVT tỉnh nhà tiếp tục thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao hơn, góp phần xây dựng nông thôn Thái Bình ngày càng ổn định về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về cảnh quan môi trường, vững về quốc phòng - an ninh.

 

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hoàng Minh

 (Thực hiện)Tác giả : Theo Báo Thái Bình.com
 
Bản quyền thuộc BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 08- Phố Lê Lợi - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại : 0227.3834.292, Fax: 0227.3834.292 Email