CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH                                                                                         ĐỒNG THUẬN CAO - THI ĐUA GIỎI - VỀ ĐÍCH SỚM
Tin mới cập nhật
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra
Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI

 
 
Số lượt truy cập:
 

Phong trào Nông thôn mới
Những mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2013

Cập nhật: 27/02/2013

    100% số xã hoàn thành quy hoạch NTM, đó là mục tiêu trong năm 2013. Theo mục tiêu ban đầu, trong năm 2012 công tác quy hoạch NTM phải hoàn thành, song trên thực tế mới chỉ có 68% số xã hoàn thành quy hoạch.

Do đó, trong năm 2013, Ban Chỉ đạo T.Ư Chương trình xây dựng NTM sẽ quyết tâm hoàn thành công tác này. Bên cạnh đó, trong năm 2013, cả nước cũng sẽ phấn đấu giảm số xã đạt 5 tiêu chí xuống còn dưới 40%; hoàn thành quy hoạch nông thôn mới cho 100% số xã trong cả nước, trong đó 50% số xã có quy hoạch chi tiết và 100 số xã hoàn thành Đề án xây dựng NTM.

 

200 số xã sẽ về đích trong năm 2013. Bộ NNPTNT cho biết, trong năm 2013 trên địa bàn cả nước sẽ có ít nhất 200% số xã hoàn thành đủ 19 tiêu chí xây dựng NTM. Hiện Hà Nội đang là địa phương có nhiều xã đạt đủ tiêu chí nhất với 12 xã, tiếp đến là các địa phương như Quảng Ninh, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai… Cũng trong năm nay, Bộ NNPTNT cũng sẽ hoàn thành và công bố Thông tư hướng dẫn thực hiện tiêu chí NTM và thủ tục công nhận xã NTM.

 

1.700 tỷ đồng: Là số tiền sẽ được chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2013. Số tiền trên chủ yếu được chi cho công tác quy hoạch NTM, kiện toàn bộ máy ban chỉ đạo xây dựng NTM các cấp; thông tin tuyên truyền, tập huấn về xây dựng NTM. Ngoài số vốn trên, nhiều địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM... cũng dành ra hàng chục nghìn tỷ đồng để phục vụ cho công tác xây dựng NTM trên địa bàn.

 

Trong năm 2013, các địa phương cũng phải đầu tư, cải tạo làm chuyển biến một bước hạ tầng cơ bản cấp xã, bao gồm: Giao thông, thuỷ lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm xá (đối với miền núi), nhà văn hoá thôn, ấp. Mỗi địa phương cần rà soát, mỗi năm tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh một đến hai loại hạ tầng.

 

5 tiêu chí về xây dựng NTM sẽ được sửa đổi. Theo phản ánh của các địa phương, hiện một số tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM được quy định tại Quyết định 491 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ không phù hợp với thực tiễn.

 

Do đó, trong năm 2013, Ban Chỉ đạo T.Ư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM sẽ tiến hành sửa đổi 5 tiêu chí, đó là: Thủy lợi, chợ nông thôn, chuyển dịch cơ cấu lao động, thu nhập và giáo dục- y tế. Trong đó, hiện tiêu chí về thu nhập vẫn còn nhiều tranh cãi khác nhau, nên việc sửa đổi vẫn còn chậm.

Tác giả : Theo BaoThai Binh.com.vn
 
Bản quyền thuộc BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 08- Phố Lê Lợi - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại : 0227.3834.292, Fax: 0227.3834.292 Email