CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH                                                                                         ĐỒNG THUẬN CAO - THI ĐUA GIỎI - VỀ ĐÍCH SỚM
Tin mới cập nhật
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra
Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI

 
 
Số lượt truy cập:
 

Phong trào Nông thôn mới
Hội Nông dân các cấp Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 05/11/2012

    Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua Hội Nông dân các cấp tỉnh Thái Bình đã cùng với các hội đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội phát huy vai trò, chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và bà con nông dân tích cực tham gia xây dựng NTM với nhiều cách làm hay, hiệu quả.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN

Xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là chương trình có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với đời sống xã hội, đặc biệt là đối với nông dân. Xác định rõ vai trò chủ thể của cán bộ, hội viên Hội Nông dân trong xây dựng NTM, Hội Nông dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo Hội Nông dân các cấp bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mỗi cán bộ hội viên, bà con nông dân nắm rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Để thấy rõ xây dựng NTM là nội dung quan trọng của sự nghiệp CNH – HĐH; là cơ sở phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đồng thời chủ trương xây dựng NTM chính là nghĩa, là tình của Đảng đối với nông dân. Từ nhận thức đầy đủ, mỗi cán bộ, hội viên nông dân sẽ xác định rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình, phát huy nội lực, chung sức thực hiện thành công công cuộc xây dựng NTM.

Đi đầu hưởng ứng xây dựng NTM, ngay từ khi tỉnh chọn triển khai làm điểm ở tám xã, Hội Nông dân tỉnh đã đưa nội dung xây dựng NTM là một trong ba phong trào thi đua trọng tâm công tác Hội và tổ chức ký kết thi đua, phát động sâu rộng tới các cấp hội nông dân. Bước đầu Hội tổ chức triển khai chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng tới cán bộ các cấp, đồng thời biên soạn tài liệu, tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ hội các xã, phường, chi hội cơ sở. Từ kết quả tập trung tuyên truyền vận động nông dân tám xã điểm của tỉnh thực hiện xây dựng NTM, Hội Nông dân tỉnh rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai ở tất cả các xã trong tỉnh.

Tuy công tác tuyên truyền đã được các cấp hội quan tâm chú trọng, song bên cạnh kết quả đạt được còn bộc lộ một số tồn tại hạn chế cần khắc phục. Hội Nông dân tỉnh đã ban hành nghị quyết về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động của Hội Nông dân các cấp trong thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2020. Các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và giải pháp được xác định. Trong đó phấn đấu 100% cơ sở Hội xây dựng kế hoạch và tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, ủng hộ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

NHIỀU CÁCH LÀM HAY     

Phát huy kết quả đạt được trong tuyên truyền, vận động, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo Hội Nông dân các cấp cần phải đa dạng về hình thức, nội dung tuyên truyền vận động; phải đổi mới phương thức cho phù hợp với từng địa phương, từng thời điểm cụ thể và đối tượng tiếp thu là người nông dân. Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân đã không ngừng kiện toàn, củng cố, xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên bảo đảm về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, việc thường xuyên cập nhật thông tin, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Hội cũng được chú trọng nhằm phát huy những sáng kiến, cách làm hay trong công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động nông dân đạt kết quả cao.

Để mở rộng hình thức tuyên truyền và tăng tính thuyết phục, Hội Nông dân tỉnh đã thực hiện ký kết liên ngành nội dung tham gia xây dựng NTM như ký kết với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương về việc “Tăng cường phối hợp hành động trong các lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển thương mại và xây dựng NTM giai đoạn 2012 – 2020”. Ký kết với Tổng Công ty Giống cây trồng trong tuyên truyền, giúp hội viên nông dân tiếp thu khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu giống lúa, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho hội viên nông dân, thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng NTM.v.v..

Thực hiện sân khấu hoá tuyên truyền vận động nông dân xây dựng NTM cũng là một trong những sáng tạo, cách làm hay của các cấp hội Nông dân. Các chi hội, Hội Nông dân cơ sở thường xuyên tổ chức giao lưu văn nghệ chủ đề và nội dung hướng về xây dựng NTM. Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội thi “Nhà nông đua tài toàn tỉnh” mà dư âm còn vang mãi bởi hiệu quả tuyên truyền sâu rộng, được nhiều hội viên nông dân tiếp thu. Các phần thi kiến thức và tài năng thể hiện tại cuộc thi đều có chủ đề tuyên truyền xây dựng NTM, nội dung là những hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những kiến thức, kinh nghiệm thực tế ở từng địa phương trong giải quyết vướng mắc gặp phải trong xây dựng NTM và cách giải quyết, vận động sáng tạo hiệu quả được phổ biến, nhân rộng.

Ghi nhận công tác tuyên truyền xây dựng NTM của Hội Nông dân các cấp, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tâm đắc với các hình thức tuyên truyền, đặc biệt là sân khấu hoá khiến nội dung dễ đi vào lòng người, dễ hiểu, tiếp thu và thực hiện làm theo. Đồng chí cũng đề nghị Hội Nông dân tiếp tục có nhiều cách làm sáng tạo trong tuyên truyền, để càng nhiều người dân hiểu, tự nguyện, tự giác thực hiện vì quyền lợi của chính mình thì phong trào mới đạt kết quả cao

Do chú trọng tuyên truyền vận động sâu rộng, hội viên và bà con nông dân trong tỉnh cơ bản nắm bắt nội dung, tinh thần của chương trình và các chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, chính quyền về xây dựng NTM, từ đó có sự hưởng ứng, đồng thuận cao. Đến nay hầu khắp các xã trong tỉnh đã hoàn thành quy hoạch chung, dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp gắn với xây dựng, chỉnh trang đường giao thông, thuỷ lợi nội đồng theo quy hoạch. Nhiều xã đã đạt trên 10 tiêu chí và kết quả đó được ghi nhận có vai trò tham gia đóng góp tích cực của cán bộ hội viên nông dân. Các mô hình, điển hình tiên tiến xuất hiện ở khắp các địa phương trong tỉnh. Nhiều hộ hội viên gương mẫu hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công làm đường giao thông nông thôn và thuỷ lợi nội đồng, đi đầu thực hiện  dồn điền đổi thửa chỉnh trang đồng ruộng...

Bài, ảnh: HÀ DUNG

Tác giả : Theo BaoThai Binh.com.vn
 
Bản quyền thuộc BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 08- Phố Lê Lợi - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại : 0227.3834.292, Fax: 0227.3834.292 Email