CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH                                                                                         ĐỒNG THUẬN CAO - THI ĐUA GIỎI - VỀ ĐÍCH SỚM
Tin mới cập nhật
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra
Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI

 
 
Số lượt truy cập:
 

Thái Bình Làm Theo Lời Bác
THÁI BÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI DẠY CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH “THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC”

Cập nhật: 12/05/2016

    Cách đây 68 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; trong đó quan điểm "Thi đua là yêu nước" đã trở thành một khẩu hiệu hành động, phương châm chỉ đạo đối với công tác thi đua, khen thưởng.

Thi đua ái quốc theo quan điểm Hồ Chí Minh là tư tưởng xuyên suốt, bao hàm nhiều nội dung phong phú. Tựu trung, có thể khái quát 8 nội dung, đó là :

Một là, Thi đua là yêu nước.

Đây là một quan điểm thể hiện sự sáng tạo độc đáo trong tư tưởng về thi đua, thể hiện cách nhìn sâu rộng và là một sự phát triển mới về thi đua. Bác đã nâng thi đua lên tầm tư tưởng mới. Quan niệm thi đua là yêu nước được thể hiện ở việc lấy thi đua làm động lực phát huy tinh thần yêu nước, động lực đó được thể hiện bằng hành động thực tế; ngược lại lấy lòng yêu nước để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả thi đua. Ngay từ khi phát động phong trào thi đua Bác nói: “Thi đua yêu nước để lợi ích cho mình, lợi ích cho gia đình mình và lợi cho làng, cho nước”.

Hai là, Thi đua phải có sự tham gia rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân.

Theo Người, thi đua là công việc của mọi người, mọi ngành, mọi cấp không phân biệt già trẻ gái trai, không phân biệt tầng lớp giàu, nghèo, không phân biệt ngành nghề,... Trong thơ chúc Tết xuân Kỷ Sửu (1949), Người viết: “Người người thi đua, Ngành ngành thi đua, Ngày ngày thi đua.."

Quan điểm đó được thể hiện trong rất nhiều bài viết, bài nói chuyện của Người. Ngay trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11/6/1948, Người đã động viên tất cả mọi người, từ các cụ phụ lão, các cháu nhi đồng; từ các bà và chị em phụ nữ đến các cháu thanh niên; từ bộ đội dân quân đến nhân viên Chính phủ; từ giáo viên đến học sinh; từ sĩ, nông, công, thương binh đến kiều bào ở nước ngoài và đồng bào trong vùng bị tạm chiếm;… hãy ra sức thi đua tham gia kháng chiến và kiến quốc.


Ba là, Phong trào thi đua phải được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Theo quan điểm của Người: Công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua, mọi việc phải thi đua. Đây là vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc trong tư tưởng về thi đua yêu nước của Người. Nói đến công việc hàng ngày tức là nói đến hoạt động lao động sản xuất, hoạt động xã hội của con người.

Để các phong trào thi đua yêu nước phát triển lâu dài thì các phong trào đó phải xuất phát từ thực tiễn, từ đời sống và hoạt động sản xuất hàng ngày, không nên quá xa vời, quá to tát.Vì thế mà Người đã khẳng định rõ: “Tưởng lầm rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hàng ngày. Thật ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”.

Bốn là, Thi đua phải có mục đích, mục tiêu.

Thi đua phải có mục đích rõ ràng, khoa học, toàn diện và cụ thể. Có mục đích cho cả nước, cho từng vùng miền, từng ngành, từng giới, từng lứa tuổi đồng thời phải có mục đích thi đua lâu dài và trước mắt. Mục đích trước mắt tạo điều kiện tiến tới thực hiện mục đích lâu dài. Trong từng thời gian có mục tiêu đột xuất giải quyết khâu quan trọng, then chốt, thúc đẩy các khâu khác phát triển. Mục đích thi đua phải gắn liền với các nhiệm vụ kinh tế, văn hoá, quân sự, kháng chiến cứu nước, xây dựng đất nước, phù hợp với khả năng thực tế trong từng thời kỳ để nâng cao từng bước một cách tích cực.

Năm là, Thi đua phải có kế hoạch cụ thể.

Bất kỳ phong trào thi đua nào cũng phải xác định mục tiêu, kế hoạch phấn đấu một cách cụ thể, khoa học, gắn liền với nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu và đời sống của nhân dân. Kế hoạch đề ra phải căn cứ vào điều kiện kinh tế, khả năng có thể đạt được để động viên mọi người phấn đấu vươn lên. Kế hoạch thi đua phải được quần chúng tham gia xây dựng đóng góp ý kiến một cách dân chủ, có biện pháp thiết thực, tích cực, tránh “đại khái”. Bác phê bình việc lập kế hoạch thi đua không sát với thực tiễn, ban đầu thì ồ ạt rồi yếu sức đi không tiếp tục thi đua được. Tránh tình trạng kế hoạch thiếu sự thống nhất dẫn đến việc “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”; nhân dân không biết theo kế hoạch nào để thực hiện. Các biện pháp đề ra phải đồng bộ, tạo nên sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia phong trào thi đua.

Sáu là, Thi đua xây dựng con người mới, thi đua phát huy sáng kiến, phổ biến rộng rãi điển hình, sáng kiến kinh nghiệm tiên tiến.

Theo Bác muốn thi đua phát triển rộng rãi phải dựa vào lực lượng và tinh thần của nhân dân, phải giáo dục bồi dưỡng, lấy thi đua làm trường học xây dựng con người mới. Để phong trào thi đua đạt được hiệu quả cao cần đẩy mạnh việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất chất lượng, hạ giá thành, làm cho sản xuất đạt hiệu quả, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện và vững chắc. Tại Đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc (tháng 5/1952), Bác nói: “Sáng kiến và kinh nghiệm là của quý cho cả dân tộc. Chúng ta phải ra sức làm cho nó dồi dào thêm và lan rộng mãi. .... Không biết quý trọng sáng kiến và phổ biến kinh nghiệm là lãng phí của dân tộc”.

Bảy là, Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng đắn.

Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng, là một tất yếu, là đòi hỏi, yêu cầu của phong trào. Để phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, liên tục đồng thời thu được hiệu quả cao, cần có sự lãnh đạo thống nhất và có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và các đoàn thể nhân dân, bảo đảm các mặt hoạt động thi đua ăn khớp với nhau, nhằm vào mục đích chung, vào mục tiêu đã định theo đúng chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhấn mạnh sự lãnh đạo thi đua của các cấp uỷ Đảng, Bác nói: “Dưới sự lãnh đạo chung của Đảng, các đồng chí thủ trưởng các Bộ, các ngành, các địa phương cùng Công đoàn, Đoàn thanh niên lao động phải bảo đảm lãnh đạo phong trào thi đua cho thật tốt”.

Tám là, phải chú trọng khen thưởng kịp thời.

Bác nói: “Thưởng phạt phải nghiêm minh, có công thì thưởng, có lỗi thì phạt; có công mới có huân, phải có công huân mới được thưởng huân chương, thưởng cái nào đích đáng cái ấy,... khen thưởng phải có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương”. Phải khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời để khuyến khích mọi người hăng hái tham gia phong trào thi đua, phấn đấu làm tròn nhiệm vụ được giao.

Thi đua là cơ sở của việc khen thưởng. Chính trên nền tảng của phong trào thi đua yêu nước sôi nổi mới có thể lựa chọn những cá nhân, tập thể tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất, đầy đủ và kịp thời nhất cho việc khen thưởng. Người chỉ rõ: “Thi đua thì phải khen thưởng, khen thưởng để đẩy mạnh thi đua”. Thi đua và khen thưởng bổ sung, hỗ trợ cho nhau và phải luôn gắn bó với nhau.  Theo Bác: “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”.


Trong những năm qua, thực hiện lời dạy của Bác, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà điểm nổi bật trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đó là

Thi đua đã được đặt đúng vị trí, phản ánh đúng thực chất: các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động  làm tốt công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng, toàn diện, đồng bộ phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ quan đơn vị, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo được cụ thể hóa thông qua các tiêu chí đánh giá, bình xét, quan tâm đúng mức và có biện pháp quyết liệt để đẩy mạnh công tác thi đua. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đều tích cực tham gia cụm khối thi đua; tổ chức, bộ máy thường xuyên được bổ sung, kiện toàn, hoạt động có chất lượng có nhiều đổi mới, đây là điều kiện then chốt, là cơ sở nền tảng để tiến hành công tác thi đua và triển khai phong trào thi đua đi vào thực chất và gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

 Cách thức tổ chức triển khai phong trào thi đua đã từng bước đi vào chiều sâu, có tính sáng tạo, khoa học, linh hoạt: Phong trào thi đua luôn gắn với cơ sở, xuất phát từ cơ sở. Việc nhận rộng các mô hình điển hình tiên tiến tiến, việc lựa chọn mục tiêu thi đua ở nhiều ngành, địa phương trong tỉnh được đưa ra bàn bạc dân chủ nên đã tạo được sự “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” kết hợp với công tác tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức sinh động, phong trào thi đua đã được lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, thực sự tạo được khí thế thi đua trong toàn tỉnh.

 Phong trào thi đua đã đi đúng hướng, có chất lượng, nội dung phong phú vì vậy đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả hơn chất lượng hơn trên các lĩnh vực. Các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực đã cho Thái Bình một diện mạo mới. Cơ sở hạ tầng được đầu tư và phát triển, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đặc biệt, phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” thực sự đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh với sự đồng thuận cao của nhân dân.

Kết quả của phong trào không chỉ thể hiện ở số lượng các xã về đích nông thôn mới; ở số lượng ngày công, tiền của đóng góp cho quá trình xây dựng nông thôn mới ; ở những cách làm sáng tạo, những tấm gương điển hình trong xây dựng nông thôn mới, mà quan trọng và ý nghĩa hơn là : từ phong trào đã khơi dậy, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng và ý thức làm chủ của mỗi người dân nông thôn. Thông qua phong trào xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước đã thúc đẩy tinh thần và nghị lực, ý chí quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Cùng với thi đua, công tác khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở được thực hiện theo đúng quy định. Nhìn chung bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, khen đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, việc xây dựng các mô hình mới, phát hiện, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, lấy hiệu quả việc làm theo làm một tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của mỗi tổ chức và cá nhân đã được tỉnh chú trọng, tạo động lực cho phong trào thi đua.

 

 Để tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương của Bác về thi đua yêu nước và triển khai thực ngày càng hiệu quả tôi xin đề xuất một số giải pháp cụ thể sau:

1- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính chính quyền và các đoàn thể nhân dân trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cách mạng càng khó khăn, càng phải tổ chức các phong trào thi đua yêu nước”.

2- Tiếp tục đảy mạnh công tác tuyên truyền, động viên làm cho mọi người tự nguyện, tự giác tham gia phong trào thi đua, trên cơ sở kế hoạch, mục tiêu cụ thể, rõ ràng; khéo léo đề ra được tên phong trào với những khẩu hiệu hành động, tuyên truyền sắc bén, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của quần chúng nhân dân cũng như yêu cầu thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng.

 Cán bộ, đảng viên phải tích cực vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua và phải gương mẫu đi đầu tham gia phong trào, chú trọng phát hiện điển hình, nêu gương khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích, phổ biến những kinh nghiệm trong phong trào thi đua đồng thời phải có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng kết phong trào thi đua. Phải kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng, trên quan điểm “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ động viên, giáo dục và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục, kịp thời biểu dương những tấm gương “Người tốt, việc tốt”; khen thưởng bằng vật chất hoặc tinh thần nhằm động viên, khuyến khích phát triển cái tốt để lấn át cái xấu, nhằm xây dựng con người mới.

 3- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các cấp thực sự tâm huyết, có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

   4- Ðổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng: Tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức. Thực hiện nghiêm túc việc  kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.

5- Ðẩy mạnh phong trào thi đua nhằm động viên và phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân; góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12; gắn các phong trào thi đua với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (Khóa XI), để tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh luôn được biểu hiện và sống mãi qua các phong trào thi đua yêu nước, qua đó nâng cao chất lượng các phong trào thi đua. Nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Tích cực phát hiện, xây dựng và bồi dưỡng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực. Trong đó, mỗi cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và bồi dưỡng các điển hình tiên tiến tiêu biểu đại diện cho cơ quan, đơn vị./.

 

 

 

Tác giả : Bùi Văn Hiền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban T
 
Bản quyền thuộc BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 08- Phố Lê Lợi - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại : 0227.3834.292, Fax: 0227.3834.292 Email