CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH                                                                                         ĐỒNG THUẬN CAO - THI ĐUA GIỎI - VỀ ĐÍCH SỚM
Tin mới cập nhật
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra
Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI

 
 
Số lượt truy cập:
 

Hoạt động hội đồng TĐKT của tỉnh
Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014

Cập nhật: 20/01/2014

    Phát biểu của đồng chí Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013, phát động thi đua yêu nước năm 2014, ngày 17 tháng 01 năm 2014

Hôm nay, trong thời điểm những ngày đầu năm 2014 và chuẩn bị đón mừng xuân mới, chúng ta tiến hành tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014; cho phép tôi được thay mặt các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, xin gửi tới các vị khách quý, các vị đại biểu đại diện cho các tập thể và cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương, các tập thể lao động xuất sắc, các chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh lời chào mừng nồng nhiệt nhất và những lời chúc tốt đẹp nhất!

Chúng ta đều đã biết, công tác thi đua, khen thưởng có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo ra động lực thúc đẩy các hoạt động cách mạng. Ngay từ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong hoàn cảnh đất nước vô cùng khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Bác nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến và kiến quốc thành công. Từ đó, phong trào thi đua đã không ngừng phát triển, trở thành một động lực quan trọng, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại có tầm vóc lịch sử và ý nghĩa thời đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Trong năm 2013, chúng ta thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong bối cảnh có những thuận lợi cùng với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương cách mạng, đã hun đúc tinh thần quyết tâm, đoàn kết, chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị, toàn quân và toàn dân trong tỉnh, làm cho phong trào thi đua có những bước phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị,... Có thể khẳng định, ở tất cả các cơ quan, đơn vị và các địa phương cơ sở đều có những phong trào thi đua, với nội dung thiết thực và hình thức tổ chức phong phú, đã động viên và thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia; cổ vũ các tập thể và cá nhân vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu, góp phần giành những thắng lợi quan trọng năm 2013 của tỉnh nhà.

Phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng và làm phong phú, cụ thể trong việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức của Chủ tịch  Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa về ý thức và hành động “Tích cực học tập, nỗ lực làm theo” góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Công tác thi đua, khen thưởng đã có bước đổi mới, sát thực tiễn, bắt kịp hơi thở của cuộc sống, phát huy được vai trò to lớn của đông đảo nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã hội và phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; đã phát động được nhiều phong trào thi đua liên tục, rộng khắp và hiệu quả, góp phần động viên, khích lệ, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, biết làm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực, cả thường xuyên và đột xuất.

Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, chiến sĩ thi đua và các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được nhân dân ghi nhận; được Đảng, Nhà nước và các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng xứng đáng. Chúng ta đánh giá cao, trân trọng ghi nhận về những hành động cao đẹp và thành tích của các tập thể xuất sắc, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến; nhiều đại biểu đã có báo cáo tham luận, góp phần làm phong phú cho kỷ yếu của Hội nghị tổng kết hôm nay. Đây thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn đẹp trên tất cả các lĩnh vực, tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp về thi đua yêu nước của tỉnh nhà.

Tại Hội nghị hôm nay, có 04 tập thể, 30 cá nhân được tặng Huân chương các hạng;
10 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ;
24 tập thể được tặng Cờ Gương mẫu về mọi mặt của tỉnh;
19 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của tỉnh;
12 tập thể được tặng cờ thi đua nhất, nhì cụm khối của tỉnh;
22 tập thể được tặng Cờ thi đua chính quyền trong sạch vững mạnh;
76 tập thể 61 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh;
10 xã được tặng Bằng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới;
180 cá nhân nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”;
1.052 tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được tặng Bằng ghi công trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến năm 2013; đây mới chỉ là số liệu tổng hợp từ các xã gửi lên; ngoài ra, còn có nhiều doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp đã tiết kiệm chi phí hoặc chi tiêu hành chính… để ủng hộ sự nghiệp xây dựng nông thôn mới; Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc tổng hợp để tặng Bằng ghi công vào dịp phát động doanh nghiệp và các cơ quan ra quân đầu xuân năm 2014.

Bên cạnh đó, có rất nhiều tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc, nhiều cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp huyện được trao thưởng tại các cơ quan, đơn vị và các địa phương. Chúng ta cũng phải nhận thấy rằng, để các tập thể, cá nhân đạt được những thành tích ấy, có đông đảo nhân dân, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ các lực lượng vũ trang đã góp sức của mình vào thành tích chung của các cơ quan, đơn vị, các địa phương.

Tất cả những tập thể và cá nhân tiêu biểu cùng toàn dân, toàn quân trong tỉnh đã không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, tích cực, sáng tạo, thiết thực góp phần vào kết quả thi đua chung của toàn tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013 và những năm qua.

Trong Báo cáo tổng kết và tham luận của các đại biểu, chúng ta cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém trong công tác thi đua khen thưởng, trong các phong trào thi đua trên các lĩnh vực ở các cơ quan, đơn vị và các địa phương; qua đó, chúng ta rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác thi đua khen thưởng, rất có ý nghĩa cho thời gian tới.

Năm 2014, nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề với những thời cơ, thuận lợi, nhưng khó khăn và thách thức đều lớn và đan xen nhau. Để tranh thủ thời cơ, thuận lợi phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XVIII và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và làm tốt hơn nữa công tác khen thưởng. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng Thi đua  Khen thưởng tỉnh, tôi chính thức phát động phong trào thi đua trong toàn tỉnh năm 2014, với những nội dung chủ yếu sau đây:

Một là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân, tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014. Các cơ quan, đơn vị và các địa phương cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, sát thực tiễn cuộc sống, phát huy đầy đủ vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở các cấp, các tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức xã hội tham gia tích cực, thường xuyên liên tục, tự giác tạo ra được động lực thực sự trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hai là: Phát động sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ phát triển  kinh tế - xã hội năm 2014. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị cơ sở, trong từng thời gian; đồng thời phải chú trọng hướng vào giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn phức tạp đặt ra. Gắn kết chặt chẽ các phong trào thi đua vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó phấn đấu GDP tăng 10% trở lên so với năm 2013, thu ngân sách trên địa bàn tăng từ 10% trở lên so với dự toán HĐND tỉnh phê duyệt và giữ mức trên 3.000 tỷ đồng; có thêm 30 xã trở lên đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu giảm 1,5%; tạo việc làm mới cho khoảng 32.000 lao động v.v...; đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện tốt chính sách và thường xuyên chăm sóc đối với người và gia đình có công với cách mạng; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trước mắt, cần tập trung thực hiện thăm hỏi, tặng quà chúc Tết Giáp Ngọ các gia đình chính sách, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; 100% số xã, phường, thị trấn hoàn thành chỉ tiêu giao quân; thực hiện có hiệu quả việc sử dụng xi măng được tỉnh hỗ trợ để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm; chỉ đạo đồng bộ các biện pháp, huy động cả hệ thống chính trị phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh số 16 và Nghị định 36/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và mùa lễ hội năm 2014.  

Ba là: Gắn phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, phải thường xuyên quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Việc học tập và làm theo các tấm gương người tốt, việc tốt không những có tác dụng tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp để hoàn thành các nhiệm vụ, mà còn góp phần tích cực bồi dưỡng, xây dựng con người phát triển toàn diện, xây dựng nếp sống mới và xã hội văn minh, đẩy lùi những tư tưởng, việc làm tiêu cực, những thói hư tật xấu.

Bốn là: Tiếp tục tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng tại các địa phương, đơn vị; kiên quyết khắc phục các biểu hiện phô trương, hình thức, bệnh thành tích trong công tác thi đua, khen thưởng. Đổi mới công tác chỉ đạo phát động thi đua theo cụm, khối từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp, các công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, có thành tích xuất sắc; kịp thời biểu dương, ghi công các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ủng hộ sự nghiệp xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đề nghị Trung ương phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo đúng quy định của pháp luật.

Năm là: Các cấp, các ngành cần quan tâm củng cố tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng; củng cố, kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đúng luật; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng thực sự tâm huyết, có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác thi đua - khen thưởng trong thời kỳ mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua khen thưởng; rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách khen thưởng của tỉnh phù hợp với Luật Thi đua, Khen thưởng, góp phần huy động các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Sau Hội nghị hôm nay, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình tiếp tục phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Với tinh thần đó, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, tôi tha thiết kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ và chiến sĩ các lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua đạt nhiều thành tích nhất và cao nhất, thực hiện thắng các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014, góp phần thiết thực vào thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015), tiếp tục đưa tỉnh ta phát triển nhanh, bền vững.

Nhân dịp này, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn phối hợp và giúp đỡ tỉnh Thái Bình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác thi đua khen thưởng thời gian qua và kính mong được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo và các cơ quan ở Trung ương đối với sự phát triển và phong trào thi đua của tỉnh.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Giáp Ngọ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, tôi xin chúc các vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công; xin được kết thúc Hội nghị tại đây.
Xin trân trọng cảm ơn!

Tác giả : Theo Thaisbinh.com
 
Bản quyền thuộc BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 08- Phố Lê Lợi - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại : 0227.3834.292, Fax: 0227.3834.292 Email