CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH                                                                                         ĐỒNG THUẬN CAO - THI ĐUA GIỎI - VỀ ĐÍCH SỚM
Tin mới cập nhật
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra
Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI

 
 
Số lượt truy cập:
 

Hoạt động hội đồng TĐKT của tỉnh
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 3 năm 2012

Cập nhật: 19/12/2012

    Chiều 17/12/2012 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 3 xét, duyệt và đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2012 và tập trung cho công tác chuẩn bị tổ chức “Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013” của tỉnh vào thời gian tới. Đồng chí Phạm Văn Sinh - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp tập trung tham gia ý kiến vào Chương trình tổ chức Hội nghị tổng kết. Đa số các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh nhất trí cao về việc tổ chức Hội nghị tổng kết sớm từ đầu năm 2013, coi đây là việc làm thiết thực, hiệu quả, đổi mới và cần được duy trì ổn định hàng năm. Tổ chức Hội nghị tổng kết sớm sẽ góp phần động viên, khích lệ, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời việc đổi mới công tác xét, duyệt hồ sơ và trình khen thưởng theo thẩm quyền đã phục vụ cho các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh kịp thời trao khen thưởng tại hội nghị tổng kết công tác năm 2012, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác thi đua khen thưởng.

Trong khuôn khổ cuộc họp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã thảo luận, xét duyệt thành tích đề nghị khen thưởng của 188 tập thể, 211 cá nhân năm 2012; yêu cầu Ban Thi đua - Khen thưởng thẩm định hồ sơ, thành tích khen thưởng đảm bảo đúng yêu cầu và điều kiện luật định. Đồng thời để việc khen thưởng được khách quan, công bằng, trong quá trình xét duyệt, thẩm định hồ sơ, Ban Thi đua - Khen thưởng phải phối hợp với các ngành trong đánh giá thành tích cũng như việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước của mỗi tập thể, cá nhân. Đây là nét mới tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành trong thi đua, khen thưởng; tránh việc đề nghị khen thưởng tràn lan làm mất đi giá trị của thi đua yêu nước, hạn chế tình trạng chạy theo thành tích, bình xét thi đua nể nang không phản ánh đúng thực chất. Công tác xin ý kiến hiệp y của các ngành chuyên môn đã phát huy sức mạnh tổng hợp, kéo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với mục đích đưa công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh ngày một nền nếp, chính xác, thực sự phát huy tác dụng.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh: “Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013” sẽ tổ chức trong khoảng từ 15 - 18/01/2013. Ban Thi đua - Khen thưởng phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện nội dung Kế hoạch tổ chức Hội nghị, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng đảm bảo tính chính xác và xác định thời gian để kịp thời đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phục vụ Hội nghị đạt kết quả cao nhất. Trong năm 2013, khắc phục những thiếu sót, tồn tại của năm 2012 các cấp, các ngành cần nâng cao hơn nữa vai trò của công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp để các phong trào thi đua yêu nước có sức lan tỏa cao tạo được động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả : Việt Hà-Chuyên viên Tổng hợp Ban Thi đua-Khen thưở
 
Bản quyền thuộc BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 08- Phố Lê Lợi - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại : 0227.3834.292, Fax: 0227.3834.292 Email