CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH                                                                                         ĐỒNG THUẬN CAO - THI ĐUA GIỎI - VỀ ĐÍCH SỚM
Tin mới cập nhật
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra
Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI

 
 
Số lượt truy cập:
 

Hoạt động hội đồng TĐKT cơ sở
Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện Thái Thụy tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2012.

Cập nhật: 29/06/2012

    Sáng 28/6/2012, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện Thái Thụy đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2012

         Về dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo và chuyên viên Ban Thi đua, Khen thưởng Sở Nội vụ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, HĐND, Uỷ ban nhân dân huyện, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các xã thị trấn và các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.

      6 tháng đầu năm 2012, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của huyện Thái Thuỵ đã có nhiều khởi sắc. Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện đã tích cực tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm; chỉ đạo các xã thị trấn, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc đăng ký thi đua với những nội dung chương trình, mục tiêu, kế hoạch cụ thể; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiến tiến; tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng kháng chiến theo Quyết định số 98/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

      Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" được các tầng lớp nhân dân và các đơn vị, địa phương tích cực triển khai thực hiện. Qua việc triển khai thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, ngoài 10 xã điểm, một số xã như Thuỵ Văn, Hồng Quỳnh, Thuỵ Quỳnh, Thuỵ Dũng, Thái Hà...làm tốt công tác dồn điền đổi thửa đặc biệt là xã Thuỵ An thực hiện dồn điền đổi thửa nhanh, rõ vùng quy hoạch sản xuất hàng hoá và đã phát huy hiệu quả ngay từ vụ đầu. Phong trào làm đường giao thông phát triển mạnh.

                        ( Đồng chí Hà Thế Vinh-Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng  Chính Phủ cho các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua của huyện Thái Thụy năm 2011)
 
      Nhờ đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung tháo gỡ các khó khăn nên trong 6 tháng đầu năm các ngành, các đơn vị địa phương đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng của huyện.

       Bên cạnh những kết quả đã đạt được phong trào thi đua và công tác khen thưởng của huyện cũng còn một số hạn chế. Công tác Thi đua, Khen thưởng của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua ở một số ngành, địa phương còn mang tính hình thức, chưa thiết thực, hiệu quả, chưa tích cực nghiên cứu, đổi mới phương thức tổ chức các phong trào thi đua; công tác phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến còn chậm và chưa thường xuyên. Một số địa phương chưa quan tâm chỉ đạo giải quyết điểm khen thưởng kháng chiến tồn đọng. Công tác vận động, tuyên truyền thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới chưa thực sự hiệu quả; công tác quy hoạch và việc lập Đề án xây dựng nông thôn mới chưa đạt yêu cầu tiến độ đề ra. Tiêu chí về xây dựng hệ thống chính trị, an ninh trật tự xã hội ở một số địa phương chưa được chú trọng.

      Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Nhuệ, Chủ tịch Uỷ ban ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện đã nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những cố gắng của các tầng lớp nhân dân, các ngành, các địa phương, đơn vị đã tích cực tham gia hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện đồng thời đề nghị các đơn vị địa phương khắc phục những hạn chế tồn tại trong lĩnh vực thi đua khen thưởng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua đảm bảo phong trào phát triển sâu rộng, đều khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về một số giải pháp cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay; chú trọng phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương và động viên các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực vi phạm pháp luật trong công tác khen thưởng; triển khai thực hiện tốt hoạt động của Cụm, Khối thi đua.

       Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ Thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và danh hiệu Tập Thể lao động xuất sắc, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của huyện năm 2011./.

Tác giả : Vũ Quang Trung-Ban Thi đua - Khen thưởng
 
Bản quyền thuộc BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 08- Phố Lê Lợi - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại : 0227.3834.292, Fax: 0227.3834.292 Email