CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH                                                                                         ĐỒNG THUẬN CAO - THI ĐUA GIỎI - VỀ ĐÍCH SỚM
Tin mới cập nhật
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra
Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI

 
 
Số lượt truy cập:
 

Hoạt động hội đồng TĐKT cơ sở
Các địa phương tổng kết phong trào thi đua năm 2012

Cập nhật: 05/02/2013

    Vừa qua, các huyện: Vũ Thư, Kiến Xương và Hưng Hà, Đông Hưng, Thành phố Thái Bình đã tổng kết phong trào thi đua năm 2012.

* Vũ Thư                         Lãnh đạo huyện Vũ Thư trao Giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc
                                                         trong phong trào thi đua năm 2012


Năm 2012, phong trào thi đua của huyện Vũ Thư được triển khai sâu rộng tới các cấp, ngành, quần chúng nhân dân. Từ các phong trào thi đua đã có 26 xã, thị trấn và 31 cơ quan đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến; 8 xã, thị trấn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; 5 xã và 16 cơ quan đạt danh hiệu gương mẫu mọi mặt.

Xã Nguyên Xá được suy tôn đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và được Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2012. UBND tỉnh tặng Cờ xuất sắc trong phong trào thi đua cho 3 đơn vị gương mẫu mọi mặt và 3 đơn vị trong sạch vững mạnh; tặng Bằng khen dẫn đầu các lĩnh vực cho 8 xã, thị trấn và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 11 đơn vị và 4 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua.

* Hưng Hà
Huyện ủy, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2012 và phát động phong trào thi đua năm 2013; khen thưởng 35 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, các đảng viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 26 tập thể đạt danh hiệu “Gương mẫu về mọi mặt”, 374 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở...

Để có kết quả này, ngay từ đầu năm Huyện ủy, UBND, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã phát động các phong trào  thi đua yêu nước gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”... Theo đó, các tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị tích cực đổi mới nội dung, hình thức thi đua, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị mình. Nội dung phong trào thi đua đã tập trung vào những việc khó, việc mới, đồng thời khơi dậy và phát huy những gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt ở nhiều lĩnh vực. Điển hình như phong trào xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng thuận cao, tích cực việc hiến đất, công trình nhà ở để mở rộng đường giao thông thôn xóm; góp tiền, ngày công lao động đào đắp giao thông, thủy lợi nội đồng... Hay trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, nông dân mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu giống lúa có năng suất cao, chất lượng khá vào sản xuất...

* Kiến Xương
Năm 2012, phong trào thi đua yêu nước của huyện Kiến Xương tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tăng cường, sâu sát và cụ thể. Phong trào thi đua phát triển toàn diện, sôi nổi, rộng khắp trên các lĩnh vực, mục tiêu và nội dung hướng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm: phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới và giải quyết các vấn đề bức xúc tại cơ sở. Phong trào “Xây dựng nông thôn mới” được các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện tích cực. 100% xã được phê duyệt đề án, hoàn thành các quy hoạch cơ bản hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa và quy vùng sản xuất. Kết thúc năm 2012, huyện đã biểu dương, khen thưởng cho 53 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 10 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ.

* Thành phố Thái Bình

Năm 2012, trong điều kiện kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần “ Càng khó càng phải thi đua”. Ngay từ những tháng đầu năm các cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành đoàn thể của Thành phố đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo chặt chẽ và kịp thời do đó đã tạo được sự chuyển biến tốt về nhận thức cũng như việc chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua. Mục tiêu thi đua hướng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội; những vấn đề bức xúc tại cơ sở, triển khai, tổ chức nhiều phong trào thi đua với nhiều hình thức, nội dung phong phú bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới” gắn liền với việc tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua được triển khai có tiêu chí, nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực được cán bộ, nhân dân đón nhận, hưởng ứng tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố.

Bằng những cố gắng, nỗ lực năm 2012 Thành phố đã gặt hái được nhiều thành công, đạt được những thành quả đáng khích lệ; cụ thể thành phố có 04 tập thể được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua, 11 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”, 189 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” và nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố tặng Giấy khen.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2012, Thành phố đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2013 tập trung vào những nội dung chính: Tăng cường sự lãnh đạo, thống nhất toàn diện của cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, duy trì có hiệu quả các phong trào thi đua, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất; Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TU ngày 15/9/2011 của Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số: 02/CT-UBND ngày 04/01/2013 về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2013; Nghị quyết số 02/NQ-TU ngày 28/4/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đề án số 1004 của UBND tỉnh Thái Bình về “Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020”; Tích cực bồi dưỡng, nâng cao chất luợng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, mạnh; Tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức gặp gỡ biểu dương khen thưởng kịp thời các trường hợp đột xuất, các gương điển hình tiên tiến, các tập thể các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hơn nữa vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua và công tác khen thưởng đưa thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nhân, doanh nghiệp, nhân dân lao động chung sức, đồng lòng phấn đấu xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại hai năm 2014.

* Đông Hưng:  

Với mục tiêu: “ Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2012” mặc dù gặp nhiều khó khăn, song công tác thi đua khen thưởng của huyện đã đạt nhiều kết quả trân trọng. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện đăng ký các danh hiệu thi đua, đăng ký đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi giữa các tập thể, cá nhân trong toàn huyện, khích lệ mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện hăng say lao động, sản xuất, công tác và học tập. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cơ quan, đoàn thể đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, gắn chỉ tiêu thi đua với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của từng đơn vị, địa phương. Nội dung, hình thức phát động các phong trào thi đua đến công tác tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đã từng bước được đổi mới. Hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng huyện và Hội đồng thi đua khen thưởng các xã, thị trấn được nâng cao chất lượng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đã kết hợp chặt chẽ với công tác quản lý nhà nước. Các phong trào thi đua đã có nội dung phong phú, thiết thực mang lại hiệu quả rõ rệt như phong trào “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới”,  “ Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, thi đua “Dạy tốt học tốt”…v…v… đã thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.Tác giả : Theo BaoThai Binh.com.vn
 
Bản quyền thuộc BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 08- Phố Lê Lợi - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại : 0227.3834.292, Fax: 0227.3834.292 Email