CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH                                                                                         ĐỒNG THUẬN CAO - THI ĐUA GIỎI - VỀ ĐÍCH SỚM
Tin mới cập nhật
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đề ra
Phát biểu của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, khóa XVI

 
 
Số lượt truy cập:
 

THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Câu hỏi Hỏi về “Huân chương Quân công”
Ông Vũ Xuân Định, ấp Thành Nam, xã Thành Long, tỉnh Tây Ninh hỏi “Huân chương Quân công” hạng nhất dùng để tặng cho tập thể và cá nhân nào hiện nay?
Vũ Xuân Định
Trả lời Nội dung trả lời
Theo điều 25, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng quy định rõ: 1. Huân chương Quân công hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cán bộ, sĩ quân, chiến sỹ công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, công an xã, dân quân tự vệ chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không phạm khuyết điểm lớn, đạt một trong các tiêu chuẩn sau: a) Đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhì, sau đó lập được chiến công xuất sắc, quả cảm trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu (hoặc hy sinh anh dũng), thành tích đạt là tấm gương sangs trong toàn quốc; b) Đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhì từ 5 năm trở lên, trong thời gian đó có nhiều thành tích trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; đã được công nhân là Chiến sỹ thi đua toàn quốc hoặc được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ c) Cán bộ, sĩ quan Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có thời gian phục vụ từ 35 năm trở lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác được giao, đã từng đảm nhiệm một trong các chức vụ: Bộ trưởng, Thứ trưởng, Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm tổng cục chính trị hoặc chức vụ tương đương; hoặc được phong quân hàm đại tướng, thượng tướng lực lượng vũ trang nhân dân từ 5 năm trở lên. 2) Huân chương Quân công hạng nhất để tặng cho tập thể đạt được các tiêu chuẩn sau: a) Đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhì từ 5 năm trở lên; b) Có quá trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng và trưởng thành từ 25 năm trở lên; c) Lập được thành tích xuất sắc liên tục 5 năm trở lên trước thời điểm đề nghị, trong thời gian đó 2 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ (hoặc 1 lần được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và 3 lần được tặng Cơ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương), nội bộ đoàn kết tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
Theo "Tạp chí thi đua khen thưởng TW"
CÁC CÂU HỎI TRONG CHỦ ĐỀ
Bản quyền thuộc BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH THÁI BÌNH
Địa chỉ : Số 08- Phố Lê Lợi - TP. Thái Bình, Thái Bình. Điện thoại : 0227.3834.292, Fax: 0227.3834.292 Email